Transparència

03

A SOS Racisme Catalunya ens comprometem amb la transparència en la gestió de l’entitat i dels nostres recursos. Per posar a la vostra disposició tota la informació, publiquem la documentació referent a la gestió econòmica de l’entitat, normatives que ens regulen i organització.

D’aquesta manera, volem donar compliment de la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada pel Parlament de Catalunya el 18 de desembre de 2014.

Memòries d'activitats

Memòries econòmiques

Cada any publiquem el balanç econòmic de l’entitat després de ser aprovat per l’Assemblea de socis i sòcies. Aquest document recull el detalls dels ingressos i despeses de l’associació.

Resultat econòmic del 2017. Punxa a la imatge per veure el detall.

 

Per poder fer seguiment de l’economia de l’any en curs, publiquem el pressupost, aprovat a la darrera Assemblea de socis i sòcies de SOS Racisme.

Previsió econòmica pel 2018. Punxa la imatge per veure el detall.

Estatuts

SOS Racisme es regeix segons els Estatuts aprovats en assemblea i registrats acord amb la llei reguladora del Codi Civil i les lleis reguladores del dret d’associació.

Podeu consultar la darrera modificació, del 2008.

Estatuts de SOS Racisme (2008)

Log in with your credentials

Forgot your details?