paperetes dret vot

Per les institucions, el racisme és invisible

No totes les situacions de racisme es denuncien. Sobretot, per desconfiança en el sistema.

[kleo_button title="DENUNCIA" href="http://nova.sosracisme.org/said" style="default" size="" ]

Log in with your credentials

Forgot your details?