Activitats a Catalunya

Si desitgeu més informació sobre les activitats educatives que oferim a Catalunya, escriviu a formacio@sosracisme.org o truqueu-nos al 933010597 (dilluns-dijous de 10 a 14h i de 16 a 20h; divendres de 10 a 15h) i us donarem informació detallada de les propostes formatives.

Descarregueu-vos el catàleg amb tota la informació: Catàleg formació 2018-2019 (pdf)

Eines antiracistes de defensa dels drets humans

Objectius: Informar sobre què s’entén per Racisme i Xenofòbia; Facilitar elements per a la comprensió tècnica d’aquesta realitat; Presentar el Servei d’Atenció, Informació i Denuncia per persones víctimes de racisme i xenofòbia de SOS Racisme.
Destinatàries: Membres/representants d’entitats, comunitats i grups vulnerables, professionals que treballen davant situacions de racismes o xenofòbia.
Durada: 4 h.

 

Eines ciutadanes per combatre el racisme

Objectius: Dotar d’eines teòriques i pràctiques per enfortir la lluita contra les discriminacions racistes; Analitzar diferents tipologies de discriminació racista, com abordar-les i eines per gestionar-les; Reflexionar sobre els diferents espais i manifestacions del racisme i la xenofòbia a la nostra societat; Aprofundir en el coneixement dels drets humans, la seva defensa i el racisme.

  • Mòdul 1: Drets Humans
  • Mòdul 2: Racisme
  • Mòdul 3: Actuem davant les discriminacions racistes

Destinatàries: Professionals que treballen davant situacions de racismes o xenofòbia.
Durada: 5 h.

 

El poder del llenguatge

Objectius: Reflexionar sobre el llenguatge inclusiu com a base d’una societat més igualitària; Identificar els usos del llenguatge discriminatoris o despectius en relació al racisme, i buscar alternatives; Reflexionar sobre el paper dels mitjans de comunicació com a agent d’exclusió o inclusió social.
Destinatàries: a partir de 16 anys
Durada: 2 h.

 

El racisme mata (cinefòrum)

Objectius: Reflexionar sobre els diferents espais i manifestacions del racisme i la xenofòbia a la nostra societat; Reflexionar sobre el paper de les lleis, les polítiques i els mitjans de comunicació en la discriminació racista; Conèixer les conseqüències de la discriminació racista en la vida de les persones; Conèixer exemples de lluita social per la igualtat de drets i defensa de drets humans; Debatre i generar propostes per combatre el racisme; Aportar eines per enfortir la lluita antiracista a partir del treball grupal.
Destinatàries: a partir 16 anys.
Durada: 1 h. 30 minuts

 

Europa davant la situació de les persones refugiades

Objectius: Sensibilitzar els joves davant la greu crisi de valors i humanitària que suposa la falta de consciència sobre els fenòmens d’immigració en general i sobre l’actual resposta al drama de les persones refugiades a nivell local i europeu.
Destinatàries: Joves de segon cicle de secundària (3r i 4t d’ESO) i batxillerat.
Durada: 2 h.

 

Trenca amb la discriminació racista

Objectius: Reflexionar sobre l’origen de les discriminacions; Entendre la relació entre prejudicis, estereotips i discriminació racista; Desmuntar prejudicis vers la migració o població migrada; Reflexió sobre el paper de cada persona en els processos de discriminació: què sentim i què podem fer per millorar les situacions; Aportar eines per enfortir la lluita antiracista a partir del treball grupal
Destinatàries: Públic jove (+14 anys) i adult
Durada: 1 h. 30 minuts

 

Islamofòbia, trenca la convivència?

Objectius: Sensibilitzar els infants i joves de les conseqüències per la convivència i la cohesió social que comporta la islamofòbia i qualsevol altra forma de discriminació social, generant desigualtat de drets i oportunitats.
Destinatàries: Infants de cicle superior de primària i secundaria.
Durada: 1.30 h.

 

Estereotips i prejudicis a examen

Objectius: Sensibilitzar als i les joves davant les conseqüències que comporten els prejudicis i els estereotips a la nostra societat, comportant exclusió i discriminació social, es pretén que siguin els propis joves els que reflexionin i identifiquin les conseqüències d’aquestes actituds en les nostres relacions diàries.
Destinatàries: Joves de primer i segon cicle de secundària
Durada: 1.30 h.

 

Activitat «Denunciem el racisme: presentació del SAiD»

Segons l’Agència de Drets Fonamentals (FRA) de la Unió Europea, la gran majoria dels casos de racisme no es denuncien i queden invisibles. Moltes persones que han patit racisme o xenofòbia no acudeixen a cap servei de denúncia, perquè no poden, perquè no el coneixen o perquè no saben que allò que estan patint es pot denunciar i tenen el dret.
Objectiu: Mitjançant aquesta activitat, es donarà a conèixer el Servei d’Atenció i Denúncia per a les Víctimes de racisme i xenofòbia (SAiD) de SOS Racisme Catalunya a persones i entitats, per a que denunciïn situacions de racisme i xenofòbia i es dirigeixin al Servei.
Destinatàries: Persones o col·lectius que han estat víctimes de delictes d’odi i discriminacions racistes pel seu color de pell, el seu origen, la seva nacionalitat, cultura o religió; persones que han estat testimonis d’agressions o actituds racistes o xenòfobes; persones o col·lectius que pertanyen a una minoria ètnica o són d’origen immigrat que desitgin informar-se sobre quins són els seus drets com a ciutadans.
Durada: 2 h.

 

Activitat  i exposició «Obre els Ulls»

L’exposició «Obre els ulls» recull diferents situacions quotidianes viscudes per persones diverses. Les diferències entre les experiències de cada personatge mostren les diferents cares de la discriminació racista i les seves conseqüències a la vida diària de les persones.
La presentació de la exposició inclou una activitat guiada pel públic, que permet reflexionar –des d’una perspectiva personal– sobre les formes de discriminació que moltes persones viuen a diari en les nostres ciutats i pobles.

Extra: Joc «Obre els ulls»
Aquest joc representa una activitat extra de la exposició «Obre els ulls», pensada principalment per persones joves. Aquesta dinàmica permet reflexionar, de manera lúdica i divertida, sobre les situacions quotidianes de racisme i discriminació que es donen en la nostra societat. La activitat serà acompanyada per una dinamitzadora de SOS Racisme.

Obre els ulls

Activitat i exposició «Esquerdes»

L’exposició «Esquerdes» vol fer visible el formes del racisme a les nostres ciutats, contribuint a fomentar la denuncia activa d’aquests fets lamentables. Això, per assumir el racisme no com una sèrie de manifestacions i actituds aïllades, sinó com un problema estructural de la nostra societat.
L’exposició mostra retrats i testimonis directes de persones que van denunciar agressions racistes al SAID de SOS Racisme: son una mostra de la gran quantitat de situacions similars que son denunciades a SOS Racisme cada any.

esquerdes

 

0 Comments

Leave a reply

L'adreça electrònica no es publicarà

Log in with your credentials

Forgot your details?